Καταβόθρες

Anthemis Living | Αργοστόλι, Κεφαλονιά, Ελλάδα

Στο νησί της Κεφαλονιάς, υπάρχει ένα μέρος που δεν πρέπει να παραλείψετε να επισκεφτείτε.

Αυτό είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά γεωλογικά φαινόμενα στον κόσμο για τα οποία έχουν γίνει πολλές συζητήσεις.

Δεν είναι δύσκολο να φτάσετε στις Καταβόθρες, καθώς διαρκεί μόλις 3 χιλιόμετρα από το Αργοστόλι, στον δρόμο Φανάρι.

Το θαλασσινό νερό τρέχει μέσα από κάποιες ρωγμές στους βράχους στην ακτή και εξαφανίζεται υπόγεια.