Η Γέφυρα De Bosset

Anthemis Living | Αργοστόλι, Κεφαλονιά, Ελλάδα

Η γέφυρα De Bosset είναι η μεγαλύτερη πέτρινη γέφυρα σε ένα θαλασσινό σώμα και υπάρχει από το 1813 όταν ο Ελβετός μηχανικός Charles Philippe De Bosset προσλήφθηκε από τον Βρετανικό Στρατό.

Χάρη στη συμβολή του με τη μορφή μελέτης και κατασκευής της γέφυρας, ο Monsieur de Bosset διορίστηκε κυβερνήτης της Κεφαλονιάς από το 1810-1814 από τους Βρετανούς που βασίλευαν τα Ιόνια Νησιά από το 1809-1864.